Raad van kerken

28/10/2018 - Uitnodiging avond over armoede en sociale uitsluiting in Woerden

Naar schatting 2000 huishoudens (waarvan 850 kinderen) leven in een situatie van armoede en sociale uitsluiting binnen de gemeente Woerden. Wat kunnen we daar als kerken aan doen en wat kunnen we voor hen betekenen? Maar nog belangrijker wellicht: Hoe vinden we hen, want met
armoede loop je niet te koop.

Armoede-agenda

In april 2017 heeft de Raad van Kerken een avond georganiseerd rondom het thema Armoede. Diverse organisaties die zich bezig houden met armoede presenteerden zich en er waren gesprekstafels over diverse onderwerpen.

De Raad van Kerken heeft het bestrijden van armoede in de gemeente Woerden sindsdien hoog op de agenda staan. Ze heeft in april 2018 een Armoede agenda aangeboden aan de gemeenteraad. Met deze agenda roept ze alle geloofsgemeenschappen en de gemeente op samen op te trekken.

Enkele speerpunten uit de armoede agenda:

1. Het begeleiden van mensen naar werk.
2. Het sluiten van een Armoede Pact waarin alle partijen die te maken hebben met mensen in armoede samenwerken om concrete stappen te zetten om de armoede te verminderen.
3. Het organiseren van een regelarme bijstand.
4. Het oprichten van een netwerk om betrokkenen zelf te betrekken bij beleid en uitvoering.

Informatie en handvatten

Wij nodigen u van harte uit voor een interactieve avond op woensdag 14 november. Tijdens deze avond wordt u bijgepraat over armoede in Woerden. Wij bieden diakenen, ambtsdragers en zij die bij mensen op bezoek komen een training aan als toerusting om armoede te signaleren en om het gesprek aan te gaan.
Onderwerpen die aan bod komen: verborgen armoede, voorzieningen in Woerden, het beleid vanuit de gemeente, de mentale kant van armoede, waar liggen grenzen in wat je wel en niet moet/kunt doen, welke houding neem je aan, eigen regie laten houden.

Daarnaast geeft communicatietrainer Els van Veen u handvatten hoe u een gesprek kunt aangaan over dit lastige onderwerp. Vervolgens delen we in groepen ervaringen en geven elkaar tips en trucs: Waar let je op, hoe begin je een gesprek, hoe kun je mensen naar de juiste instantie leiden/doorverwijzen? Hoe kun je omgaan met emoties?

Na deze avond weet u meer over armoede in de gemeente, bent u in staat armoede te herkennen, weet u hoe u het onderwerp bespreekbaar kunt maken. U krijgt ook achtergrondinformatie mee om thuis nog eens na te lezen.

Praktische informatie

De avond vindt plaats op woensdagavond 14 november in de Rehobothkerk in Woerden, Leidsestraatweg 130. Inloop vanaf 19.30 uur, we starten om 20 uur. De avond duurt tot ongeveer 22 uur.

Voor een inschatting van het aantal aanwezigen vragen we u zich van te voren op te geven. Dat kan via onderstaande link tot 7 november. Na aanmelding ontvangt u het volledige programma. https://goo.gl/forms/c6l9VFP6jUpmOBbH3

Lukt het aanmelden via de link niet, dan mag u zich ook opgeven via mail: rvkwoerden@gmail.com of door te bellen naar Hart voor Woerden. Telefoonnummer 0348 421101 (op werkdagen bereikbaar van 9 tot 12.30 uur). Hart voor Woerden ondersteunt ons in het organiseren van deze avond. Wij hopen op een grote opkomst!