Inclusie Woerden

11/04/2017 - WOERDEN - Primeur in Woerden onder het motto ‘Is Woerden toegankelijk voor iedereen?’ Dat gaan prominenten, de loco-burgermeester, wethouders en raadslieden van de gemeente Woerden tezamen met gehandicapten ervaren in het centrum van Woerden.

Actiedag Inclusie Woerden

Inclusie Woerden, een groep gehandicapte ervaringsdeskundigen, is de organisator van de Actiedag. Is het mogelijk dat rolstoelgebruikers alle openbare gebouwen in kunnen en gebruik kunnen maken van de wc? Kunnen blinden hun weg wel vinden in de binnenstad en krijgen doven de nodige verbaleinformatie bij aankoop van een artikel? Nu gelijkheid voor iedereen dankzij hetVN-verdrag wettelijk is vastgelegd, wordt het tijd dat ook mensen met een beperking overal toegang kunnen krijgen. 

Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom in Concordia op Kerkplein 18, waar Hans Haring de loco-burgermeester het evenement opent. Na de officiële opening kunnen geintereseerde vanaf 14:30 uur zelf ervaren hoe toegankelijk het centrum van Woerden is voor gehandicapten middels een ervaringsparcours. 

Tijdens het ervaringsparcours in de binnenstad worden diverse opdrachten uitgevoerd en lopen er gebaren- of schrijftolken mee. Om het ervaringsmoment nog completer te maken tijdens worden er hulpmiddelen als rolstoelen en simulatiemateriaal ingezet en mag iedereen, ook de passanten, eens voor even ‘ínvalide’ ‘doof’ of ‘blind’ zijn.  Wie doet er mee?


Uniek is het dat niet alleen het gemeentebestuur, maar ook winkelend publiek en belangstellenden letterlijk met de neus op de feiten worden gedrukt waar het toegankelijker moet worden. Inclusie Woerden hoopt hiermee dat de gemeente, winkeliers en burgers bewust worden wat er voor mensen met een handicap moet veranderen. Er moet een streven op gang komen, zodat iedereen kan meedoen in de samenleving.


Om 15.30 uur worden iedereen terugverwacht in Concordia en wordt de Actiedag van Inclusie Woerden afgesloten met een optreden van het Nederlandse Gebarenkoor.

Wie mee wil doen om dit evenement tot een succes te maken, kan zich nog aanmelden.