Enquete: wat weet u over vrijwilligershulp in Woerden?

Enquête vrijwilligershulp voor u

08/09/2017 - Weet u waar u in Woerden allemaal terecht kunt bij vrijwilligers? Vul de enquête in en help ons met inzicht krijgen in de bekendheid van onze organisaties.

Professionele hulp is niet meer vanzelfsprekend. Mensen moeten eerst hulp in hun eigen netwerk zoeken en bij vrijwilligers die je kunnen ondersteunen. Vrijwilligershulp voor u is een netwerk van vrijwilligersorganisaties in de gemeente Woerden. Deze organisaties bieden lotgenotencontact, advies, voorlichting, een maatje, hulp bij een klusje en meer. Ze zijn alleen niet allemaal even bekend.

Vul de enquête in!

Om inzicht te krijgen in de bekendheid van onze vrijwilligersorganisaties, vragen we u om een korte enquête in te vullen. Alvast dank voor uw hulp!

Ga naar de enquête (opent in een nieuw venster)