Armoede en wegwijs in de zorg in Woerden

09/05/2017 - Op 15 mei om 20.00 uur in Concordia een informatiemarkt over armoede en wegwijs in zorg in Woerden

Het zal u niet ontgaan zijn, de berichten in de pers dat – ondanks het feit dat het goed gaat met de Nederlandse economie – het aantal gezinnen dat in armoede leeft blijft stijgen.

In Woerden wonen 2000 huishoudens onder de armoedegrens. Een aantal van deze huishoudens (46 %) is ‘bekend’, doordat zij gebruik maken van b.v. de voorzieningen van de burgerlijke gemeente, de voedselbank, het noodfonds, actie ‘schoen-doen’ of het ‘caravanproject’.

Echter …… 54 % (= 1080 huishoudens) ondergaat armoede ‘in stilte’.

Juist omdat er binnen de kerken zoveel directe contacten ontstaan met mensen in de knel en aandacht is voor de levensverhalen van mensen, denken we dat het goed is dat ‘mensen die bij mensen komen’ (diakenen, pastoraal medewerkers, contactpersonen, bezoekmedewerkers enz.) hun kennis op het gebied van hulpverlening vergroten. Daarom organiseren wij in samenwerking met WoerdenWijzer en het NIO een informatiemarkt waar veel organisaties op het gebied van zorg in Woerden zich zullen presenteren.

Programma

20.00 uur             Welkom en opening door Yolan Koster

20.15 uur             Korte pitches door ‘standhouders’

20.25 uur             Start informatiemarkt

20.45 uur             Forumsessie WoerdenWijzer en NIO (markt gaat ook door)

21.30 uur             Forumsessie WoerdenWijzer en NIO (markt gaat ook door)

22.00 uur             Sluiting informatiemarkt

Standhouders: Fermwerk, Kwadraad, Diverse organisaties aangesloten bij het NIO,

Welzijn Woerden, WoerdenWijzer, Schuldhulpverlening, etc.