AlzheimerCafé Woerden

04/02/2018 - Uitnodiging voor het Alzheimer Café regio Woerden op donderdag 15 februari met het thema “Zin in zingeving?”

De gastspreker is: Jeanet Blaakmeer, geestelijk verzorger bij de Rijnhoven.

Een bijeenkomst waarin aandacht voor zingeving en levensvragen centraal staat

Voor je naaste met dementie en voor jou als mantelzorger komt de zin van het bestaan onder druk te staan als er door de ziekte zekerheden wegvallen. Hoe ga je daar samen mee om? Waar, bij wie of wat vind je houvast als dementie je treft?

Het omgaan met ervaringen van verlies van gezondheid en ook van het levensdoel kan zich op vele manieren uiten.

We staan stil bij de grote, vaak verborgen vragen van het leven, die alles met zingeving te maken hebben, zoals ‘wie ben ik, wat beteken ik nu, waarom overkomt mij dit, wie of Wie doet mij dit aan?

 

Tijdens deze avond krijgt u handvatten over hoe je deze levensvragen kunt herkennen en daarover in gesprek kunt gaan, taal en verbeelding spelen daarbij een grote rol. Steeds staat voorop de mens met dementie te bevestigen in diens eigenheid en deze tot zijn recht te laten komen.

Het kennen van het levensverhaal is daarbij onmisbaar, daarin zoeken we naar aanknopingspunten die moed en vreugde kunnen geven. Er is aandacht voor het maken van een levensboek, voor de seizoenen van het leven, het omgaan met symboliek, rituelen en muziek.

Jeanet Blaakmeer geeft praktische tips en verkent samen met u materialen die het contact rondom zingeving kunnen stimuleren.

 

Er is volop gelegenheid om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en in contact te komen met de aanwezige zorg - en welzijnsprofessionals.

 

Het Alzheimer Café is een trefpunt speciaal voor mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden, hulpverleners en belangstellenden uit de gemeenten Woerden, Oudewater en Montfoort. Belangstellenden uit andere gemeenten zijn ook van harte welkom.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.

Daarna is er gelegenheid om na te praten.

Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.

Locatie: : Welzijn Woerden, Rembrandtlaan 2 te Woerden.

De toegang is gratis.

 

Voor meer informatie: Nel Niessen, tel. 06 20241346, e-mail: wutrecht@alzheimer-nederland.nl

Ook kunt u ons bezoeken via de website www.alzheimer-nederland.nl/regios/westelijk-utrecht