Stichting Thuishuis Woerden

Stichting Thuishuis Woerden is een vrijwilligersorganisatie gericht op eenzaamheidsvermindering onder alleenstaande ouderen. Met een zeer pro-actieve werkwijze & de ‘geef-niet- op’ methodiek ondersteunen wij mensen weer mee te doen. Gericht op zelf- en samenredzaamheid, met als doel, om op een gezellige manier samen oud te worden. Het Thuishuisproject bestaat uit twee onderdelen:

Het Thuisbezoek vindt plaats bij alleenstaande ouderen die graag contacten met leeftijdsgenoten willen, maar door omstandigheden dit moeilijk alleen kunnen realiseren. Het doel van het Thuisbezoek is om het netwerk van hen te verbeteren en waar mogelijk uit te breiden. De (opgeleide) vrijwilligers bieden ondersteuning, waarbij de wensen en behoeften van de oudere de leidraad vormen.

Het Thuishuis is een kleinschalige, zelfstandige woonvorm voor ongeveer 7 alleenstaande ouderen met een smalle beurs, die niet alleen willen wonen. Zij kiezen ervoor samen met leeftijdsgenoten in één groot huis, het Thuishuis, te gaan wonen. Huiselijkheid en gezelligheid staan voorop.

Contactgegevens

E-mail: coordinator@thuishuiswoerden.nl
Telefoon: 06-83 40 51 25
Website: http://www.thuishuiswoerden.nl

Bezoekadres

De Hild 9 (alleen postadres)
3471 EV Kamerik