Stichting De Mantelmeeuw

Heeft u hulp of ondersteuning nodig omdat uw naaste ernstig ziek is en in de laatste fase van het leven verkeert?

Wordt uw taak als mantelzorg steeds zwaarder en heeft u behoefte aan iemand die er voor uw naaste maar ook voor u is. Behoefte aan een luisterend oor, het overnemen van lichte zorgtaken of wilt u er af en toe even uit kunnen voor een boodschap of ontspanning? Door inzet van deskundige vrijwilligers bij u thuis of wanneer u naaste in het verpleeghuis ligt kunnen wij u ondersteunen. Ook is een opname in hospice De Mantelmeeuw mogelijk, tijdelijk om u te ontlasten of tot aan het einde van het leven. In het hospice wordt gestreefd naar een huiselijke sfeer en wordt alle zorg geboden die nodig is. Onze vrijwilligers zijn ervaren en getraind om met aandacht en nabijheid de stervende medemens bij te staan in hun laatste levensfase, maar zijn er ook voor de naasten daar waar nodig. Zij gaan naast u staan en bewegen mee met hetgeen wat nodig is. Bij u thuis kunnen zij één of meer dagdelen per week ingezet worden. Stichting de Mantelmeeuw werkt nauw samen met de beroepsmatige thuiszorg en de huisarts. Deze blijft medisch eindverantwoordelijk.

Indien iemand terminaal ziek is kan er contact opgenomen worden met de coördinatoren. Zij kunnen adviezen geven en naar behoefte vrijwilligers inzetten in de thuissituatie. Het verpleeg-/verzorgingstehuis zien wij ook als een thuisinzet. Indien de levensverwachting maximaal 3 maanden is kan er ook een aanvraag gedaan worden om opgenomen te worden in het hospice. De zorgaanvraag kan door de zorgvrager zelf, zijn/haar familie, de wijkverpleging of een arts gedaan worden.

Voor zorgaanvragen kunt u contact opnemen met de coördinatoren op telefoonnummer 06-21244402 en 06-21245931. Voor overige vragen kunt u van maandag tot en met donderdag naar het secretariaat bellen op telefoonnummer 0348-423784.

Werkgebied

Harmelen, Kamerik, Kanis, Zegveld, Woerden (Binnenstad, Bomen- en Bloemenkwartier, Molenvliet, Schilderskwartier, Snel en Polanen, Waterrijk, Staatsliedenkwartier). Hospice zorg is ook toegankelijk voor mensen van buiten de gemeente Woerden.

Contactgegevens

E-mail: info@demantelmeeuw.nl
Telefoon: 0348-423784
Website: http://www.demantelmeeuw.nl

Bezoekadres

Meeuwenlaan 14
3443 BC Woerden