Autisme Info Centrum (AIC) Woerden

AIC Woerden is er voor mensen met autisme in welke vorm dan ook, en voor hun omgeving. AIC Woerden is onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).

De vrijwilligers zijn ouders van jonge, puber- of volwassen kind(eren) met autisme, een verstandelijke beperking en/of partner van een persoon met autisme. Zij helpen bij het vinden van informatie, geven advies en bieden een luisterend oor vanuit eigen ervaringsdeskundigheid.

Bijeenkomsten

AIC Woerden organiseert vier thema-avonden, waarvan in ieder geval een avond of middag in de landelijke autismeweek begin april. Voor mensen die liever een 1-op-1 gesprek willen, bepalen we in overleg een moment om rustig in gesprek te kunnen.

Voor diverse doelgroep organiseert AIC Woerden maandelijks bijeenkomsten om de sociale contacten te bevorderen. Het is dan bestemd voor mensen uit de doelgroep met een normale tot hoge intelligentie. Voor jongeren van 12-25 jaar is Soosjaal, voor volwassen van 25-55 jaar is er AS we Meet.

Kosten

Inloopspreekuren zijn gratis. Voor thema-avonden wordt meestal een kleine entreebedrag gevraagd. Jongerensoos Soosjaal en AS we Meet zijn afhankelijk van de te organiseren activiteiten.

Inloopspreekuren zijn op verzoek bij Welzijn Woerden. Stuur een mail naar aicwoerden@hotmail.nl voor een afspraak.

Contactgegevens

E-mail: team@autismewoerden.nl
Telefoon: 0348-421101
Website: http://autismewoerden.nl

Bezoekadres

Rembrandtlaan 2
3443 EG Woerden