Deelnemende organisaties

Deze vrijwilligersorganisaties in Woerden en omgeving hebben zich verenigd in het netwerk Vrijwilligershulp voor u!

Alzheimer Café regio Woerden

Wij maken ons sterk voor een "Dementievriendelijke samenleving". Het Alzheimer Café is een veilig, laagdrempelig, gezellig trefpunt voor mensen met (beginnende) dementie, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners. De toegang is gratis. lees verder

Autisme Info Centrum (AIC) Woerden

AIC Woerden is er voor mensen met autisme in welke vorm dan ook, en voor hun omgeving. AIC Woerden is onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). lees verder

AutoMaatje Woerden (valt onder Stichting Thuishuis Woerden)

AutoMaatje is een lokale vervoersservice voor en door inwoners van Gemeente Woerden. Voor wie minder mobiel is, geen eigen auto heeft en voor wie het openbaar vervoer of de taxi een probleem is. lees verder

Burgerinitiatief Wij zijn Woerden

Wij zijn Woerden helpt statushouders die naar Nederland zijn gekomen. Bijvoorbeeld met hulp bij het inburgeren, meedenken over of zoeken naar een opleiding of werk. Bij het aangaan van sociale contacten, meegaan naar de dokter of de bibliotheek. lees verder

Buurtbemiddeling - Kwadraad

Kwadraad is een organisatie voor Maatschappelijk werk die gespecialiseerd is in buurtbemiddeling. Heeft u een burenruzie of een ander probleem in de relatie met uw buren? Vindt u het lastig om in gesprek te komen, of loopt het gesprek op niets uit? Dan kunt... lees verder

Buurtgezinnen.nl

Kunt u wel wat steun gebruiken bij de opvoeding van uw kinderen of wilt u graag steungezin zijn? Meld u dan aan via www.buurtgezinnen.nl. lees verder

Centrum voor Levensvragen

Bij het Centrum voor Levensvragen ‘Tijd voor een gesprek’ Kun je terecht voor: - professionele geestelijke begeleiding bij je thuis - bijeenkomsten rondom levensbeschouwelijke thema’s - consultatie en scholing voor zorgverleners en... lees verder

Coach4you

Coach4you Woerden is één van de twee zelfstandige vrijwilligers organisaties die onder het bestuur van Stichting Gilde Woerden vallen. Begin 2018 zijn de voorbereidingen getroffen voor de start van Coach4you. Inmiddels zijn er naast een coördinator een... lees verder

De Luisterlijn

In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. lees verder

Diaconieën Raad van Kerken Woerden

In de Raad van kerken Woerden zijn de protestantse en katholieke kerken vertegenwoordigd. lees verder

Graag Gedaan - Hart voor Woerden

Vrijwilligers van de praktische klussendienst Graag Gedaan maken graag tijd en energie vrij om buurtbewoners een handje te helpen met: lees verder

Handje helpen

Wij zetten vrijwilligers en stagiairs in bij kinderen en volwassenen met een beperking bij hen thuis. lees verder

Hart voor Woerden

Hart voor Woerden is het centrum voor vrijwillige inzet in de gemeente Woerden. Voor burenhulp, bewonersinitiatieven of vrijwilligerswerk bij organisaties. lees verder

Hersenletsel

Het NAH café is voorlopig even gestopt Dit wegens te weinig belangstelling en gezondheidsproblemen. Wij houden u op de hoogte. Niet aangeboren hersenletsel verandert uw leven compleet. De vereniging Hersenletsel .nl is er voor u, om kennis over het... lees verder

Inloophuis Woerden 't Centrum

Wij zijn een Inloophuis in het Centrum van Woerden. Dagelijks zijn we geopend voor een spelletje, een bakkie koffie, een maaltijd, advies en een luisterend oor. lees verder

Jeugd- en Opvanghuis Meerpaal

Sinds 1981 bied Stichting de Meerpaal begeleiding, ondersteuning en onderdak aan mensen. Ongeacht ras, huidskleur of godsdienst willen wij mensen die even geen dak boven hun hoofd of thuis hebben, helpen hun weg terug te vinden naar een veilig plekje in... lees verder

Kerk in de buurt winkel

Wij verkopen 2e hands kleding en nemen 2e handskleding in. lees verder

Kwadraad - Sociaal Raadslieden

De Sociaal Raadslieden zijn er voor alle inwoners die een vraag hebben over o.a. het recht op uitkering, studiefinanciering, huurtoeslag, belasting, ontslag, voogdij, juridische en rechtszaken etc. lees verder

NPV - Zorg voor het leven afdeling Woerden e.o.

De NPV - Zorg voor het leven afdeling Woerden e.o. is er voor iedereen die een niet door professionals op te lossen hulpvraag heeft en deze ook niet zelf of vanuit eigen contacten kan oplossen. In gesprek met de persoon om wie het gaat, probeert een... lees verder

Parkinsoncafé Woerden

Het Parkinsoncafé is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson(ismen), hun partners, familieleden en mantelzorgers. lees verder

Plusbus - Hart voor Woerden

De boodschappendienst van de Plusbus is bedoeld voor inwoners van de stad Woerden die niet meer in staat dit zelfstandig te doen. lees verder

Rechtswinkel Woerden

Juridische problemen zijn vaak ingewikkeld. En u wil niet meteen naar een advocaat om een eerste antwoord te krijgen hoe u verder moet met uw probleem. Stap dan eens binnen bij de Rechtswinkel in Woerden. U kunt bij ons gratis een advies krijgen over... lees verder

Rode Kruis Harmelen

Het Rode Kruis is er voor iedereen die tijdelijk hulp nodig heeft.  lees verder

Rode Kruis Woerden

Het Rode Kruis is er voor iedereen die tijdelijk hulp nodig heeft.  lees verder

Samenwerkende Ouderenbonden Woerden (SOBW)

Belangenbehartiging op vele niveau's in Nederland o.a. regering en politiek. Op plaatselijk niveau de gemeente en de politiek. lees verder

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing. lees verder

Stichting De Mantelmeeuw

Heeft u hulp of ondersteuning nodig omdat uw naaste ernstig ziek is en in de laatste fase van het leven verkeert? lees verder

Stichting Inloophuis 'Leven met kanker'

Inloophuis 'Leven met kanker' ondersteunt mensen die leven met kanker, en hun naasten, vanuit de overtuiging dat lotgenotencontact en bewust leven met kanker, de kwaliteit van leven kan bevorderen. lees verder

Stichting Ontmoeting

Door middel van 'Ontmoetingnetwerken' worden er sociale netwerken rondom multi-problemgezinnen in Woerden gebouwd. lees verder

Stichting Present Woerden

Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. lees verder

Stichting Sleutelclub Kamerik

Het doel van onze stichting is om door sleutelen, knutselen, koken en prutsen kinderen en jongeren een sociale context te bieden waarbinnen zij zich kunnen ontplooien lees verder

Stichting Thuishuis Woerden

Stichting Thuishuis Woerden is een vrijwilligersorganisatie gericht op eenzaamheidsvermindering onder alleenstaande ouderen. Met een zeer pro-actieve werkwijze & de ‘geef-niet- op’ methodiek ondersteunen wij mensen weer mee te doen. Gericht op zelf- en... lees verder

Stichting Voedselbank Woerden e.o.

Wekelijks verstrekken van een voedselpakket aan inwoners van Woerden e.o. met een heel laag besteedbaar inkomen. Dit is in principe voor een periode van 3 maanden. Daarna wordt opnieuw beoordeeld of verlenging noodzakelijk is. De maximale termijn waarvoor... lees verder

Telefooncirkel - Hart voor Woerden

Een telefooncirkel bestaat uit een groep deelnemers die onder begeleiding van een vrijwilliger (de begeleider) elke dag, ook in het weekend en op feestdagen, in een vooraf bepaalde volgorde telefonisch contact met elkaar heeft. lees verder

Thuisadministratie en belastingservice

Deskundige vrijwilligers van Kwadraad kunnen u thuis helpen uw administratie op orde te brengen en te houden. lees verder

UW Ouderplatform

Utrecht-West Ouderplatform is een platform voor ouders van kinderen met allerlei ondersteuningsvragen in de regio Woerden. lees verder

Vereniging Inlooplunch Harmelen

Om de eenzaamheid onder (alleenstaande) ouderen te verlichten bieden wij elke donderdag een lunch aan. lees verder

Vluchtelingensteunpunt Groene Hart

Vluchtelingensteunpunt Groene Hart komt op voor de rechten van vluchtelingen / asielzoekers en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Woerden of Oudewater. lees verder

Voor ieder een kans

Wij wisselen recepten uit en koken ter plekke. Daarna wordt er gezamenlijk gegeten. Tevens geven we iedere week gymnastiekles. lees verder

Zonnebloem afdeling Woerden

De Zonnebloem afdeling Woerden zet zich in voor mensen die door ouderdom, ziekte of handicap, lichamelijke beperkingen hebben. lees verder